« wróć...Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u

Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u.

 

Ponadprogramowe szkolenie z protokołu dyplomatycznego i dobrych manier odbyli studenci studiów magisterskich kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

Kilkugodzinne warsztaty poprowadził uznany i ceniony ekspert - ppłk. Jacek Jarzyna z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 

W dniu 8 stycznia 2023 roku w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się ponadprogramowe, a wielce przydatne każdemu piastującemu zaszczyte stanowiska, szkolenie pogłębiające znajomość zasad protokołu dyplomtycznego i szeroko pojmowanego savovir-vivre’u. Pod okiem doświadczonego eksperta – ppłk. Jacka Jarzyny, starszego wykładowcy Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów w Akadmii Sztuki Wojennej w Warszawie, studenci studiów magisterskich kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przypominali sobie zasady precedencji, zajmowania miejsc przy stole, dobrych manier i radzenia sobie z gafami, trafnego doboru garderoby, sztuki prowadzenia konwersacji, nakrywania do stołu oraz właściwego doboru elementów zastawy stołowej.

 

Studenci wysoko ocenili kompetencje prowadzącego kilkugodzinne zajęcia, dziękując prelegentowi gromkimi brawami.

W kuluarowych rozmowach szkoleni podkreślali przydatność, w pracy zawodowej i nie tylko, omawianej problematyki, rzutującej na ocenę wizerunku osoby, jak i reprezentowanej instytucji. 

 

Warsztaty były reakcją kadry kierunku i władz Uczelni na zapotrzebowanie zgłoszone przez studentów, zwłaszcza zrzeszonych w Kole Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego, oraz osobistego zaangażowania Pana dr. Łukasza Wróbla z Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk, wspartego organizacyjnie przez Akademickie Biuro Karier SAN.

Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u
Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u
Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u
Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u