« wróć...Szkolenie teoretyczne w ramach Legii Akademickiej w SAN ukończone!

Społeczna Akademia Nauk w roku akademickim 2021/2022 po raz trzeci przystąpiła do programu "Legia Akademicka”. SAN znalazł się w gronie Uczelni, które w ramach tego programu prowadziły szkolenie teoretyczne w module oficerskim i podoficerskim. W szkoleniu teoretycznym wzięło udział i ukończyło je z sukcesem 45 studentów. W wakacje mają szansę – jeśli pomyślnie odbędą ćwiczenia praktyczne– na otrzymanie stopień szeregowego lub kaprala rezerwy.

 

Program "Legia Akademicka" jest realizowany i finansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W tym roku realizowana jest jego V edycja. Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach "Legii Akademickiej" składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Program ten jest skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. Może on stać się przygodą, formą realizacji własnych pasji, szansą na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

 

Nasi studenci mogli w tym roku korzystać z platformy e-learnigowej przygotowanej przez MON oraz odbyli kilkugodzinne zajęcia z przedstawicielami jednostki patronackiej – 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu.

mon-legia-akademicka-san
mon-legia-akademicka-san