« wróć...Zakład Karny w Sieradzu oraz sieradzka Komenda Powiatowa Policji partnerami Społecznej Akademii Nauk!

partnerzy-san-zaklad-karny-kpp-sieradz

Społeczna Akademia Nauk systematycznie poszerza współpracę z instytucjami działającymi w obszarach odpowiadających profilom kształcenia. Do sojuszników Uczelni w październiku 2022 roku dołączyły Komenda Powiatowa Policji oraz Zakład Karny w Sieradzu.

 

Zakład Karny w Sieradzu oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu zdecydowały o przyjęciu propozycji Biura do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Społecznej Akademii Nauk o sformalizowaniu współpracy.

 

W dniu 5 października 2022 roku stosowne umowy sygnowali: w imieniu zakładu jego dyrektor mjr Piotr Chlebicz, w imieniu jednostki policji komendant insp. Piotr Bielawski, natomiast uczelnię reprezentowali: Mirosław Olszewski - Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN i Sławomir Szymański – opiekun kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

 

Porozumienia z podmiotami działającymi w obszarach zgodnych z ofertą kształcenia włączyły kolejne instytucje partnerskie z terenu działania Uczelni w proces opiniowania programów edukacyjnych przygotowywanych przez Społeczną Akademię Nauk, w szczególności  kierunków bezpieczeństwo narodowe i pedagogika, wsparcie w prowadzeniu badań, współpracę w organizacji certyfikowanych szkoleń, konferencji oraz seminariów.

 

Ponadto współpraca Uczelni z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu obejmie wspólne prospołeczne działania profilaktyczne adresowane do młodzieży szkolnej oraz rodziców dzieci i młodzieży. Dzięki porozumieniom studenci będą mogli także odbywać cykliczne wizyty studyjne w obu sieradzkich placówkach, pogłębiając wiedzę o praktycznej stronie ich aktywności.

partnerzy-san-zaklad-karny-kpp-sieradz
partnerzy-san-zaklad-karny-kpp-sieradz
partnerzy-san-zaklad-karny-kpp-sieradz
partnerzy-san-zaklad-karny-kpp-sieradz